Stress/aromatherapie/consult
SenZa Home
Massage/Stress
Sportmassage
Massages Prijzen
SenZ@Work
Wellness bedrijven
Massageparty!
Contact
 
 

Waarom een massage ?
Het besluit om al dan niet een massage te geven houdt direct verband met de uitwerking van een massage :

  • Massage bevordert de bloeddoorstroming
  • Massage stimuleert het zenuwstelsel
  • Massage laat pijn en spanning verminderen
  • Massage zet aan tot stofwisseling
  • Massage heeft invloed op het lymfe-stelsel

Massage en Stress
Stress produceert een toestand van spierspanning.  Het hart moet harder werken, waardevolle energie wordt onnodig gebruikt en we worden moe (soms zelfs depressief) en onze weerbaarheid tegen infecties en ziekten neemt drastisch af. Aangezien de oorzaken van stress vaak blijvend zijn of niet direct kunnen worden weggenomen, kan massage gebruikt worden om de gevolgen van stress te bestrijden. 
Dit gebeurt met behandelingen die speciaal zijn ontworpen om spanning te verdrijven, vitaliteit terug te brengen en het hart, de zenuwen en dergelijke te ontlasten. Als de massage door een deskundig en gekwalificeerd masseur wordt toegepast, dan zal dat gevolgen hebben voor de bloedsomloop, de spieren, het zenuwstelsel en de organen van het lichaam.  Behalve dat massage een zeer effectieve behandeling is bij ziekteverschijnselen die rechtstreeks met stress te maken hebben, kan massage ook voor verlichting zorgen bij jicht en reuma.  Tevens kan massage helingsprocessen van het lichaam versnellen en de geestesgesteldheid positief beinvloeden.

Definitie van stress
Stress is een woord dat de laatste twintig jaar veelvuldig opduikt.  Door de snelle groei van onze samenleving, tesamen met alle technologische veranderingen, is stress hét ziekteverschijnsel van deze tijd geworden. 
Naargelang de door ons geschapen samenleving ons dwingt steeds meer te consumeren, te bezitten en te controleren, veroorzaakt de rivaliteit tussen mensen onderling een zo grote spanning dat we er aan onderdoor dreigen te gaan.  De basisoorzaken van stress zijn vooral :

  • Druk
  • Urgentie
  • Spanning
  • Dwang

Mensen met een sterke, natuurlijke veerkracht, voldoende relativeringsvermogen en een goed gevoel voor humor, kunnen zich vaak makkelijker staande houden dan anderen.  Veelal worden de zekerheid en het wankele evenwicht waarop mensen balanceren, telkens verstoord door twijfels over werk, geld, maatschappelijke positie, de thuissituatie enz.  Of we de druk al dan niet kunnen weerstaan wordt bepaald door zowel aangeleerde- als overerfde eigenschappen.Wanneer zich stressvolle situaties voordoen is de stress die we hierbij voelen een emotionele kracht, die niet noodzakelijkerwijs slecht of gevaarlijk is.  Enige stress hoort bij de gewone gang van zaken van het leven en kan dan ook niet worden vermeden.  Het is zelfs zo dat bepaalde stress niet vermeden mag worden.  Stress is stimulerend, uitdagend, spoort ons aan, geeft het leven smaak, wakkert de verbeelding aan en geeft kleur aan het leven (positieve stress).
Om met een stressvolle situatie effectief te kunnen omgaan, dienen we zowel lichamelijk als geestelijk het hoofd te kunnen bieden.  Negatieve stress ontstaat als we merken dat we niet genoeg energie of reserves hebben om een gegeven situatie aan te kunnen.

 

Zaakvoerster: Katy Craeghs  Weg naar Opoeteren 1, 3660 Opglabbeek  0472 45 32 33 

©Copyright 2006
 Powered by CenterALL & Hosted by SarrCom.com